Nieuws

Daar wordt het MKB niet vrolijk van

6 november 2014

Bron ICTproductivity

Als we de ICT-vakbladen moeten geloven, is de MKB-er dom. Uit onderzoek blijkt dat zijn investeringen in ICT maar 40% van de totale investering in ICT in Nederland bedragen, terwijl in het MKB 70% van alle computers staan.

Als belangrijkste oorzaken hiervoor worden genoemd dat:

Als we zien wat het resultaat van de ICT voor het MKB echter veelal was, dan zijn wij geneigd de MKB-er gelijk te geven. Ofwel in één zin samengevat, vertaald naar de auto-industrie:

Omdat leveranciers niet in staat zijn een auto te maken, moeten de afnemers maar een monteurdiploma halen om in staat te zijn uit de brokstukken, die de leveranciers wel kunnen leveren, hun eigen auto in elkaar te sleutelen.
Daar trapt het MKB dus niet in!

Eisen die het MKB mag stellen

In veel gevallen heeft de directie van het MKB eigen vermogen in de zaak zitten en investeringen worden vaak geheel of gedeeltelijk uit eigen zak betaald. Dit heeft natuurlijk een belangrijke impact op investeringsbeslissingen:

Het MKB heeft de afgelopen jaren primair zaken gedaan met andere MKB-bedrijven en met consumenten. Hierbij gelden een aantal belangrijke uitgangspunten:

Alleen leveranciers die uitgaan van de MKB-er en zijn behoeften, kunnen succesvol zijn in het MKB. Leveranciers die de MKB-er lastig vallen met software of hardware als oplossing, zijn ongewenst. Hard- en software vormen een noodzakelijk kwaad, noodzakelijk voor de bedrijfsoplossing. Alleen dit laatste wil de MKB-er begrijpen, en terecht.

Eisen aan de bedrijfssoftware

Uiteraard moeten de eisen van de MKB-er vertaald worden naar eisen die aan de  software gesteld moeten worden. We zullen dit duidelijk maken door in te gaan op de consequenties van het ontbreken van bepaalde eigenschappen van de software.

Het probleem is dat veel softwarepakketten op zich staan; er is eilandvorming in automatiseringsland. Er is een gebrek aan integratie. De afzonderlijke softwareoplossingen kunnen niet met elkaar communiceren. Dit leidt voor het MKB tot problemen, die hij terecht weigert te accepteren:

De grootste kritiek op de leveranciers van software is dus dat het geleverde niet aansluit bij het bedrijfsproces, wat veel onnodige kosten met zich meebrengt.

Eisen MKB aan de ICT of software leverancier

Wat is nu eigenlijk de achtergrond van de problemen die hierboven geschetst zijn? In elk geval weet de ondernemer zelf heel goed wat de bedoeling is: hij wil dat zijn bedrijfsproces verbeterd wordt. Dat betekent heel kort gezegd, dat er efficiënter moet kunnen worden gewerkt. De belangrijkste wens vanuit het bedrijfsleven bij een investeringstraject op het gebied van ICT is, dat het bedrijfsbelang gediend wordt. Het resultaat, het uiteindelijke doel, moeten de ondernemer en zijn adviseur dus goed voor ogen hebben bij de start van de implementatie. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Daarbij moet de leverancier het vertrouwen hebben van de MKB-er als klant. En op voorhand is dit vertrouwen niet groot, want MKB-ers hebben meer geïnvesteerd in ICT en software dan hen lief is en ze zijn daar niet altijd gelukkig van geworden. Het belangrijkste is dat de leverancier uw belang dient en afcheckt  of hij inderdaad voor u een geëigende oplossing heeft. Hij moet ‘nee’ durven verkopen als hij weet dat zijn software voor u onvoldoende toegevoegde waarde biedt:

Hiermee kunnen problemen ondervangen worden, waar u in het verleden waarschijnlijk tegenaan bent gelopen:

Verstoring van het bedrijfsproces, wat veel onnodige kosten met zich meebrengt.

Meer weten? Beschikt u niet over voldoende tijd, kennis en inzicht om met ICT uw business verder te verbeteren? Kijk op www.twointegrate.nl of bel Frank Aarts op 06 520 44 533

`