Nieuws

’Geen bedrijf gaat meer investeren’,’politiek waar Nederland van gruwt’

23 januari 2015

Het besluit van de ECB om de geldkraan open te draaien, heeft tot veel reacties geleid. Hier een bloemlezing van die reacties.

Mark Harbers, lid Tweede Kamer namens de VVD:

„Het besluit blijft gelukkig wel binnen het monetaire mandaat dat de ECB heeft. Iedere nationale centrale bank zal eigen nationale obligaties kopen ter grootte van de standaardverdeelsleutel, waardoor de risico’s voor de ECB niet vergroot worden. Hiermee is voorkomen dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de schulden van andere landen.’’

„Het besluit blijft gelukkig wel binnen het monetaire mandaat dat de ECB heeft. Iedere nationale centrale bank zal eigen nationale obligaties kopen ter grootte van de standaardverdeelsleutel, waardoor de risico’s voor de ECB niet vergroot worden. Hiermee is voorkomen dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de schulden van andere landen.’’

Lees verder »

MKBers zijn positief over 2015

24 december 2014

Bron Telegraaf

Ruim een derde van de bedrijven verwacht dat de financiële situatie volgend jaar verbetert, zo blijkt uit de investeringsbarometer die het economisch bureau van ING vandaag publiceert. Volgens ING-econoom Max Erich profiteert het mkb onder meer van het toegenomen consumentenvertrouwen. „We hebben jarenlang te maken gehad met een daling van de koopkracht, maar sinds kort zien we weer plusjes. Zo trekt de huizenmarkt eindelijk weer aan. Consumenten krijgen daardoor weer vertrouwen in onze economie en gaan meer besteden.” Erich merkt verder op dat ook de aantrekkende wereldeconomie een belangrijke rol speelt. „Vooral exporterende bedrijven zijn afhankelijk van de internationale ontwikkelingen.”

Hans Biesheuvel: Stop met zzp’ertje pesten

5 december 2014

ONL voor Ondernemers, de belangengroep van oud-MKB-voorman Hans Biesheuvel springt in de bres voor de zelfstandigen zonder personeel. Ons land telt inmiddels 800.000 zzp’ers.

Biesheuvel heeft drie ‘ononderhandelbare punten’ geformuleerd die de politiek ter harte moet nemen. Ten eerste zijn zzp’ers in de ogen van Biesheuvel wel degelijk ondernemers. Twee: de zelfstandigenaftrek is heilig. En drie: zelfstandige ondernemers moeten de erkenning krijgen die ze verdienen.

Lees verder »

Nederland ligt Brussel dwars

5 december 2014

Nederland ligt dwars bij Brusselse afspraken over de belastingkorting voor bedrijven die innovatieve producten ontwikkelen. Die plannen kunnen ongunstig uitpakken voor het mkb. Om misbruik van de zogeheten ’innovatiebox’ tegen te gaan, willen de EU-lidstaten afspreken dat de voorwaarden om te vallen onder dit belastingregime, waardoor een bedrijf minder belasting betaalt als het een innovatief product heeft, strenger worden. Ons land vreest echter dat daardoor innovaties zonder patent niet meer onder de ’innovatiebox’ vallen. Dat zou voor het mkb zeer nadelig zijn omdat patentaanvragen duur zijn en veel gevallen ook niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de it.

Als je écht een baan wilt, moet je de IT in

5 december 2014

Bron NRC Eppo König

Beroepsgroepen. Na zes jaar economische crisis heeft uitkeringsinstantie UWV de balans opgemaakt. De banengroei zal de komende jaren vooral zitten in de uitzendbranche en niet in de financiële sector of de overheid.

De economie herstelt lichtjes, maar waar staat Nederland na zes jaar crisis? Nog niet op hetzelfde punt als vóór de crisis. De totale productie was vorig jaar 1 procent lager dan in 2008, de werkgelegenheid is 3 procent afgenomen (van 8 miljoen naar 7,8 miljoen banen) en het aantal vacatures is 40 procent lager omdat mensen minder snel van baan wisselen. Dat staat in het rapport ‘Sectoren in beeld’ dat uitkeringsinstantie UWV vandaag publiceert. Het UWV heeft geanalyseerd hoe verschillende arbeidsmarktsectoren de economische crisis zijn doorgekomen en hoe ze zich de komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen.

Lees verder »

`