Nieuws

EU herstelt tergend langzaam

5 november 2014

BRUSSEL

De loden kogel die aan de enkel is geketend van de Europese economieën en die ze omhoog moeten zeulen op hun weg naar herstel, voelt steeds zwaarder aan. De heuvel is bovendien een berg geworden. Dat beeld doemt op uit de herfstprognose van de Europese Commissie, waarin eerdere verwachtingen naar beneden zijn bijgesteld. Vooral de eurozone is niet vooruit te branden.

“Er is niet één, simpel antwoord”, zei de nieuwe Eurocommissaris voor economische en financiële zaken, Pierre Moscovici. “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, in Brussel, in de nationale hoofdsteden en in onze regio’s.”

De Franse oud-minister van financiën werd bij de presentatie gisteren terzijde gestaan door de Finse vicevoorzitter Jyrki Katainen, die als Moscovici’s voorganger de hoofdverantwoordelijke is voor de herfstprognose. “De economische en werkgelegenheidssituatie verbetert niet snel genoeg”, zei Katainen.

De commissie publiceert elk jaar drie van dergelijke prognoses: in de winter, lente en herfst. De toonzetting van het nieuwste rapport is de somberste in ruim een jaar.

Verdwenen is de positieve noot waarmee de ramingen al een tijdje beginnen. ‘De groei wordt breder’, was begin mei nog de opgewekte lenteboodschap. Nu klinkt het zorgelijk: ‘Langzaam herstel met zeer lage inflatie.’

De verwachtingen voor de eurozone worden vooral omlaaggetrokken door de grootste twee economieën, Duitsland en Frankrijk. De Duitse groeiverwachting voor volgend jaar is fors naar beneden bijgesteld, van 2,0 procent in de lenteprognose naar 1,1 procent nu. De verwachte Franse groei is afgegleden van 1,5 naar 0,7 procent. Ierland is een positieve uitschieter, met juist een naar boven gecorrigeerde prognose van 2,9 naar 3,6 procent.

De verwachtingen voor de eurozone worden vooral omlaaggetrokken door de grootste twee economieën, Duitsland en Frankrijk. De Duitse groeiverwachting voor volgend jaar is fors naar beneden bijgesteld, van 2,0 procent in de lenteprognose naar 1,1 procent nu. De verwachte Franse groei is afgegleden van 1,5 naar 0,7 procent. Ierland is een positieve uitschieter, met juist een naar boven gecorrigeerde prognose van 2,9 naar 3,6 procent.

Voor de hele eurozone wordt gerekend op een economische groei volgend jaar van 1,1 procent (lenteprognose: 1,7 procent).

De terugval kent volgens de commissie vele oorzaken die hardnekkiger blijken dan verwacht: diepgewortelde weeffouten in de Europese economieën; de blijvende effecten van de hoge schulden, zowel bij overheid als bij particulieren; de grote verschillen in kredietverlening, waardoor een mkb-bedrijf in het ene land wel geld kan lenen en in het andere niet; en de vaagheid van de hervormingsplannen in sommige lidstaten. Kort samengevat: gebrek aan vertrouwen.

De politiek heeft het tij kennelijk nog steeds niet kunnen keren, noch op nationaal noch op Europees niveau. Alle hoop in Brussel is gevestigd op het investeringsplan van 300 miljard euro aan privaat en publiek geld dat de nieuwe commissievoorzitter Jean-Claude Juncker nog dit jaar zal presenteren.

“We hebben meer dynamiek nodig”, zei Moscovici. “Er moeten zoveel private investeringen komen als mogelijk, en zoveel publieke investeringen als noodzakelijk.”

Over Nederland liet de Fransman zich gematigd positief uit. De groeiverwachting voor dit jaar is weliswaar ook naar beneden geschroefd, van 1,2 naar 0,9 procent, maar die voor 2015 is dezelfde gebleven: 1,4 procent. Een jaar later trekt de Nederlandse economische groei lichtjes op naar 1,7 procent, aldus de glazen bol.

Volgens Moscovici wint het Nederlandse herstel aan stevigheid omdat “de particuliere consumptie weer aantrekt, geholpen door een stijgende werkgelegenheid en het geleidelijke herstel van de woningmarkt”.

Brussel ziet Franse begrotingsellende alleen maar groter worden

De kans op een confrontatie Brussel – Parijs is met de cijfers uit de herfstprognose toegenomen. De nieuwste ramingen van de Europese Commissie weerspreken de verwachtingen van Parijs zelf, dat de Franse begrotingstekorten de komende jaren zullen dalen tot ze eindelijk, in 2017, onder de Europese 3-procentsnorm duiken. Brussel voorziet tekorten van 4,4 procent dit jaar, 4,5 in 2015 en zelfs 4,7 in 2016. De Fransen verwachten 3,8 procent in 2016, een wereld van verschil.

De kans op een confrontatie Brussel – Parijs is met de cijfers uit de herfstprognose toegenomen. De nieuwste ramingen van de Europese Commissie weerspreken de verwachtingen van Parijs zelf, dat de Franse begrotingstekorten de komende jaren zullen dalen tot ze eindelijk, in 2017, onder de Europese 3-procentsnorm duiken. Brussel voorziet tekorten van 4,4 procent dit jaar, 4,5 in 2015 en zelfs 4,7 in 2016. De Fransen verwachten 3,8 procent in 2016, een wereld van verschil.

Vorige week leek een confrontatie nog ver weg. Eurocommissaris Katainen liet weten geen reden te zien om de Franse begroting voor volgend jaar op voorhand negatief te beoordelen, ook al ligt het tekort daarin nog ver boven de 3 procent.

Katainen zei er wel meteen bij dat de herfstprognose, die toen nog niet bekend was, zou meewegen bij het definitieve oordeel van de (nieuwe) commissie over de Franse begroting. De jongste Brusselse ramingen zijn dan ook slecht nieuws voor Parijs, dat volgens de Europese Commissie te weinig structurele hervormingen heeft doorgevoerd om het begrotingstekort omlaag te brengen. Veel andere landen hebben dat met het mes op de keel wel moeten doen, zoals Griekenland en Portugal.

De Franse regering beweert al enige tijd dat verdere bezuinigingen de economie te gronde zullen richten en pleit voor meer flexibiliteit in de naleving van de strenge begrotingsregels.

Bron: Trouw

`