Nieuws

Overheid blijft slechte betaler

5 november 2014

Gemiddelde betaaltermijn weer toegenomen

Nederlandse bedrijven zien hun rekeningen opnieuw later betaald worden. Bedrijven worden gemiddeld pas 29 dagen na de vervaldatum van een factuur betaald. Vorig jaar was er nog sprake van een daling – van 32 naar 26 dagen. Nationale en lokale overheden blijven een grote rol spelen in de late betalingen.


Een factuur uitbesteden?
Dat blijkt uit de Creditmanagement Trendmeter, een jaarlijks onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) onder bijna honderd creditmanagers van Nederlandse organisaties.

Overheid betaalt slecht

Opvallend is dat Nederlandse credit managers de betaalmoraal van zowel de nationale overheid als lokale overheden nog steeds vaak als matig of slecht beoordelen, ondanks meerdere beloftes van de overheid om tot verbetering van betalingen te komen. Bijna een derde (32%) beoordeelt de betaalmoraal van bedrijven als matig of slecht – bij lokale overheden is dat zelfs 37 procent.

Overheden zijn slechte betalers, stelt 44 procent van de creditmanagers. Slechts 28 procent signaleert een verbeterde betaalmoraal bij de nationale overheid ten opzichte van vorig jaar. Twee derde van de creditmanagers (67%) vindt dat de betaalmoraal van de nationale overheid sneller verbeterd kan worden. Slechts 5 procent heeft er vertrouwen in dat een verbetering er überhaupt komt.

Boete voor overheid niet bekend
Een speciale boeteregeling geeft bedrijven het recht om 40 euro in rekening brengen bij een te late betaling van de overheid. Opvallend is dat nog minder dan een op de tien bedrijven (7%) aangeeft deze regeling te gebruiken. Een derde (32%) kent de regeling niet eens. Slechts een fractie van de creditmanagers ziet heil in zo’n boete. Liever worden bedrijven gewoon op tijd betaald (59%).

Debiteurenbeheer

Hoewel het betaalgedrag van overheid en het bedrijfsleven onder druk staat, hebben bedrijven geen strenger debiteurenbeheer om te laat betalers aan te pakken. Bedrijven geven rekeningen gemiddeld pas na 82 dagen door aan een incassobureau. Vorig jaar was dat nog na gemiddeld 74 dagen. Daarnaast geeft 69 procent van de verantwoordelijken toe niet betaalde rekeningen soms te laten voor wat ze zijn. De kosten die gemoeid zijn met het innen van de rekening zouden niet opwegen tegen de opbrengst. Driekwart van de bedrijven geeft aan dat de griffiekosten te hoog zijn voor rekeningen van net boven de 500 euro. Ondernemers betalen vanaf dat bedrag 462 euro aan griffierechten.

Klant bepaalt betaaltermijn

Het VCMB constateert dat de creditmanagers zelf niet het goede voorbeeld geven: rekeningen aan leveranciers worden door hun eigen werkgever gemiddeld pas 30 dagen na de vervaldatum betaald. Bovendien blijkt dat niet opdrachtnemers, maar klanten in grote mate de gestelde betalingstermijn bepalen. Maar liefst 83 procent van de credit managers hanteert verschillende termijnen voor diverse klanten. Het lijkt erop dat vooral grote klanten invloed hebben op de betalingstermijn die wordt gehanteerd.

`